Welko.m op oa.ze website !

Wei  èn hie.ël Hasselt zèn euch vie.je aen.t rennovee.re 

khog die Shakespeare èn 't (h)essels brengd in de stadsmus in hasselt

Shakespeare

10 rasechte Hesselieren hebben 50 sonnetten van Shakespeare hertaald en uitgegeven in een klein boekje.

Bauduin, Warre, Bart, Nancy, Marleen & Sabine hebben er een paar met overtuiging in onvervalst Hessels gedeclameerd in Het Stadsmus.

khog

Bekie.k oa.s filmke

Het koninklijk Hasselts Operettengezelschap

Het KHOG is een bloeiende toneelvereniging die ieder jaar in het Hessels twee blijspelen of kluchten brengt en om de vier jaar een revue.
Wij zijn het jaar rond bezig met dialect en expressie, en maken ambiance. Wij herscheppen werelden, spelen personages die we zelf niet durven zijn en hebben voortdurend het gelukzalig gevoel dat het leven nog zo slecht niet is. Deze gedachte brengen wij bij iedere voorstelling over op onze toeschouwers.


Koninklijk Hasselts Operettengezelschap VZW
Guffenslaan 68/1, 3500 Hasselt

info@khog.be